24 december 2016

Werkplekonderzoek

1 | Onderzoek duurzaam fysiek werk

De fysieke belasting wordt onderzocht bij de werkzaamheden van een groep medewerkers, bijvoorbeeld één of meerdere afdelingen. Het onderzoek wordt gedaan volgens de methodiek bedrijfsfysiotherapie, een systematische werkwijze.

Wanneer is een onderzoek fysieke belasting geschikt?

De aanleiding voor deze vorm van onderzoek is:

 • preventie van fysieke belasting
 • er is een knelpunt bij de fysieke belasting vastgesteld in de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) welke nader onderzocht moet worden
 • verzuim op basis van fysieke klachten
 • medewerkers klagen over de fysieke belasting
 • het bedrijf maakt een veranderproces door waardoor een heroverweging van taken mogelijk én wenselijk wordt

afbeelding1 afbeelding2

Resultaat

Oplossingsrichtingen om tot duurzaam fysieke werk te komen.
Plan van aanpak voor werknemers en werkgevers.
Meetbaar effect op de fysieke belasting.

Voorbeelden

 • In een kwekerij waar in hoge frequentie plantjes in een tree geplaatst worden gaf de buiging van de pols klachten. Besloten werd de tree diagonaal neer te zetten zodat de pols minder hoeft te buigen, voor deze werkwijze is meer ruimte nodig maar die is aanwezig. Na ergonomische en financiële overwegingen van de bedrijfsleider werd besloten de tree opnieuw te ontwerpen. De nieuwe tree heeft een diagonale indeling en de pols kan in de natuurlijke stand gehouden worden.

Bijkomend winstgevend effect: het herontwerp bood plaats aan meer planten in de tree en kas. Dit leidde tot een aanzienlijke toename van de omzet.

 • In opdracht van een gereedschappenfabrikant is samen met de technisch en industrieel ontwerper een handleiding ontwikkeld voor gezond werken met het gereedschap. Verrassende meerwaarde: het geadviseerde pauzemoment voor de medewerker kon benut worden voor onderhoud aan het gereedschap ten gunste van de levensduur.
 • Bij het ontwerp van redgereedschap is de ergonomie van het gereedschap geoptimaliseerd in relatie tot de plaats in het brandweervoertuig.

Meerwaarde in de keten: de fabrikant van het brandweervoertuig kreeg meer zicht op de ergonomie voor de gebruiker.

 

2 | Individueel werkplekonderzoek

De fysieke belasting bij een individuele medewerker wordt op de werkplek onderzocht bij het uitvoeren van werkzaamheden. De methodiek bedrijfsfysiotherapie wordt gevolgd, een systematische werkwijze.

 • Probleemanalyse
 • Taak en handelingenanalyse
 • Ergonomie van de werkplek
 • Houding en beweging van de individuele medewerker

Tijdens het onderzoek worden feedback methoden gebruikt, zoals de spierspanningsmeter (myofeedback), video of foto apparatuur en krachtmeter.

Aan de hand van de risicofactoren worden aanbevelingen opgesteld en indien mogelijk direct interventies toegepast, bijvoorbeeld werk-rust verhoudingen, aanpassingen op de werkplek, houdings -en bewegingsadviezen.

Wanneer is een individueel werkplekonderzoek geschikt?

Bij lichamelijke klachten of individuele gesignaleerde knelpunten bij het uitvoeren van werkzaamheden (ook bij computerwerk). Zeer geschikt om ter preventie van verzuim toe te passen, dus vóórdat de medewerker uitvalt vanwege lichamelijke klachten.

Resultaat

Oplossingsrichtingen voor het aanpakken van de fysieke belasting zijn in kaart gebracht.
De medewerker en werkgever hebben ieder een plan van aanpak met de voor hen passende oplossingen.
Middels een evaluatie wordt het effect op de duurzame inzetbaarheid van de medewerker gemeten.

afbeelding4 afbeelding3

Voorbeelden

 • Een medewerker met zwaar lichamelijk werk (metaal) is uitgevallen vanwege rugklachten. De medewerker heeft o.a. klachten bij het duwend verplaatsen van zware ladingen over een tiental meters. De medewerker gebruikt explosieve kracht bij het op gang brengen van de lading om het vervolgens weer met lichaamskracht af te remmen. Een collega gebruikt een andere werkwijze: minder snelheid en (meetbaar) minder kracht, de lading hoeft niet te worden afgeremd. Bij toepassing van deze werkwijze heeft de medewerker geen rugklachten en blijkt even efficiënt vanwege minder noodzakelijke rustmomenten.
 • Een medewerker met nekklachten bij computerwerk lukt het, ondanks behandeling van de nekklachten, niet meer om zijn werk volledig uit te voeren. Tijdens de analyse blijkt de medewerker met teveel spierspanning in de nek-schouderregio te werken. Het bureau kan niet op de juiste hoogte voor de medewerker worden ingesteld vanwege een dikke tafelrand. De enige oplossing is om een stuk uit het bureau te zagen. Het advies wordt opgevolgd, de klachten herstellen zich en de medewerker kan zijn werk voor de volle 100% uitvoeren.