24 december 2016

Trainingen

3 | Training duurzaam fysiek werk

Een beroep waarbij sprake is van fysieke inspanning is vaak een afwisselend, maar ook een zwaar beroep. In deze training leren medewerkers de fysieke belasting te herkennen en welke slimme keuzes gemaakt kunnen worden om duurzaam inzetbaar te blijven.

Wanneer is een training duurzaam fysiek werk geschikt?

Bij werk dat lichamelijk belastend is. De veelheid aan bewegingen zoals tillen, langere tijd in een ongemakkelijke houding werken, ver reiken en langdurig hurken of knielen, brengt gezondheidsrisico’s met zich mee als deze gezondheidsgrenzen overschrijden en niet op een goede manier worden uitgevoerd. Veel organisaties implementeren ergonomische gebruiksvoorwerpen of hulpmiddelen om de belasting bij de bron aan te pakken. Het optimaal gebruiken van het eigen lichaam en deze middelen is onderdeel van de training.

In de training duurzaam fysiek werk leren de deelnemers:

 • Fysieke belasting herkennen
 • Oplossingsrichtingen voor duurzaam fysiek werk
 • Invloed van werkwijze, werkhouding en gedrag
 • Werken met (ergonomische) hulpmiddelen: zin en onzin
 • Eigen verantwoordelijkheid: maken van duurzame keuzes

Resultaat

Bewustwording van de risico’s bij fysiek belastend werk.
Verantwoordelijkheid nemen voor het maken van duurzame keuzes.

afbeelding6 afbeelding5

Maatwerk

Veel van onze klanten hebben de voorkeur gegeven aan een op maat gemaakte training om nog beter aan te sluiten op de praktijksituatie. In een kennismakingsgesprek bespreken wij graag de mogelijkheden met u.

Voorbeelden van maatwerktrainingen:

 • Training duurzaam fysiek werk voor brandweervrouwen op het Falck oefenterrein op de Maasvlakte (brandweer).
 • Training duurzaam fysiek werk in combinatie met de motorische ontwikkeling van het kind (kinderopvang). Extra effect: doordat de medewerkers het belang zagen van de motorische ontwikkeling van het kind geven zij het kind meer tijd en ontstaat meer rust bij zowel de leidsters als de kinderen.
 • Training duurzaam fysiek werk bij het helpen aan- en uitkleden van lichamelijk beperkte cliënten en leren omgaan met spastische spieren bij cliënten (gehandicaptenzorg). Verrassende meerwaarde: door de vermindering van duw- en trekmomenten aan kleding werd de kans op huidschade kleiner.
 • Training duurzaam fysiek werk groenvoorziening (gemeente). Creatieve oplossing: een slecht toegankelijk grasveld, fysiek belastend en arbeidsintensief met de bosmaaier, is voorzien van grazers.

afbeelding8 afbeelding7

4 | Training ergocoaches

Een ergocoach is een collega op de werkvloer met een extra taak: het bewaken van duurzaam fysiek werk. In deze training leert de medewerker welke vormen van fysieke belasting een rol spelen en op welke manier deze aangepakt kunnen worden: organisatorische, technische of gedragsmatige aanpassingen in het werk.

Wanneer is een training ergocoaches geschikt?

Bij lichamelijk belastend werk of éénzijdig werk (repeterend werk, lopende band, laboratoria).

In de training ergocoaches leren de deelnemers:

 • De verschillende vormen van fysieke belasting
 • Richtlijnen fysieke belasting binnen de branche
 • Oplossingsrichtingen
 • Kennis delen en kennis halen
 • Duurzame werkwijze en veranderen van gedrag
 • Coachen van collega’s

De inhoud van de training wordt afgestemd op de inhoud van het werkveld.

Voor de zorg- en welzijnssector is er een bestaande training.

Voor andere branches wordt de training op maat gemaakt (bijv. agrarische sector, industrie)

Resultaat

Blijvende aandacht voor duurzaam fysiek werk vanaf de werkvloer.
Geïntegreerde aanpak van het beleid rondom duurzaam fysiek werk en de uitvoering op de werkvloer.

afbeelding10 afbeelding9

5 | Training duurzaam bureauwerk

Een beroep waarbij lange tijd aan een bureau wordt gewerkt kenmerkt zich door een combinatie van onderbelasting van de grote spiergroepen en éénzijdige belasting van houdingsspieren en arm- en handspieren.

Daarnaast brengt langdurig zitten ook risico’s voor de gezondheid met zich mee. In deze training leren medewerkers de zin en onzin van maatregelen en hulpmiddelen. Ook leren zij welke gezonde keuzes gemaakt kunnen worden.

In de training duurzaam bureauwerk leren de deelnemers:

 • Belastende factoren bij bureauwerk
 • De juiste inrichting van de werkplek
 • Klachten aan de arm, nek en schouder (KANS)
 • De juiste werkwijze
 • De balans tussen zitten en bewegen

afbeelding12 afbeelding11

Resultaat

Bewustwording van de risico’s bij bureauwerk.
Verantwoordelijkheid nemen voor het maken van duurzame keuzes.