2 januari 2017

Spreekuur

8| Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

Het bedrijfsfysiotherapeutische spreekuur vindt plaats op de werkvloer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het spreekuur is een laagdrempelig manier om vragen van de medewerkers over fysieke klachten of fysieke belasting te beantwoorden.

De bedrijfsfysiotherapeut maakt periodiek een rondgang op de werkvloer en geeft gevraagd en ongevraagd advies over de fysieke belasting. Afhankelijk van de voorkeur van de organisatie wordt er wel of niet op afspraak gewerkt.

De individuele medewerker is in de gelegenheid vragen over de fysieke belasting, de eigen belastbaarheid of lichamelijke klachten te stellen.

De medewerker krijgt individueel advies.

Waar nodig (mogelijk) betrekt de bedrijfsfysiotherapeut de collega(‘s), leidinggevende of afdeling bij de oplossingsrichtingen (rekening houdend met de privacy van de medewerker).

Resultaat

Tijdig advies bij beginnende lichamelijke klachten voorkomt verergering van klachten, verzuim en productiviteitsverlies.
Individuele signalen worden tijdig opgepikt en gerelateerd aan de normen voor fysieke belasting. Daarmee kan voorkomen worden dat risico’s lang blijven bestaan met gevolgen voor verzuim en productiviteitsverlies op de lange termijn.

afbeelding14 afbeelding13