2 januari 2017

Duurzame inzetbaarheid

6 | Duurzame inzetbaarheid; individueel

Individuele ondersteuning bij het duurzaam inzetbaar blijven middels een adviesgesprek met de medewerker. De aanleiding voor een individueel adviesgesprek is veelal een testmethode of monitor (bijvoorbeeld de werkvermogensmonitor van PreventNed) waaruit een risico op verzuim in de toekomst blijkt.

Wanneer is een adviesgesprek duurzame inzetbaarheid (of werkvermogen) geschikt?

Bij medewerkers met risico op verzuim in de toekomst. Het doel van het adviesgesprek is om samen tot een plan van aanpak te komen waarmee verzuim in de toekomst kan worden voorkomen. Tijdig signaleren én actie ondernemen. Niet wachten tot klachten en signalen (belasting verschijnselen) onomkeerbaar zijn.

Vanwege de brede doelstelling van het adviesgesprek, duurzame inzetbaarheid, is er aandacht voor veel factoren die van invloed zijn op de algehele belasting en belastbaarheid. Bijvoorbeeld werk – privé balans, persoonlijke drijfveren, opleiding en competenties, werk- rust verhouding, gezondheid en vitaliteit, stress factoren werk en privé, hobby en sport, etc.

Resultaat

Medewerkers met risico op verzuim in de toekomst worden bewust van de risicofactoren, de eigen verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van de werkgever en het maken van gezonde keuzes.

7 | Duurzame fysieke inzetbaarheid; beleid

Advies aan de organisatie kan worden geboden bij het opstellen van het beleid rondom duurzame fysieke inzetbaarheid. Veelal is dit advies een onderdeel van een groter project rondom fysieke duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld het opleiden van ergocoaches of trainingen duurzaam fysiek werk.

Wanneer is advisering bij het beleid duurzaam fysiek werk geschikt?

Bij het opstellen of aanpassen van het beleid fysieke belasting binnen de organisatie. VisieK Bedrijfsfysiotherapie kan als externe adviseur samen met u de voor- en nadelen, consequenties en impact van keuzes binnen het beleid fysieke belasting uitwerken. De ervaring met beleidskeuzes vanuit andere organisaties wordt daarbij meegenomen.

Resultaat

Een beleid fysiek duurzaam werk conform richtlijnen en normen binnen de branche waarin de bedrijfsfysiotherapeutische visie op het voorkomen van klachten is meegenomen.

 

afbeelding1 afbeelding2