21 juli 2016

Diensten

Maatwerk Vragenlijst Floricultura

1 | Onderzoek duurzaam fysiek werk

2 | Individueel werkplekonderzoek

3 | Training duurzaam fysiek werk

4 | Training ergocoaches

5 | Training duurzaam bureauwerk

6| Duurzame inzetbaarheid; individueel

7 | Duurzame fysieke inzetbaarheid; beleid

8 | Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur


1 | Onderzoek duurzaam fysiek werk

Lift

De fysieke belasting wordt onderzocht bij de werkzaamheden van een groep medewerkers, bijvoorbeeld één of meerdere afdelingen. Het onderzoek wordt gedaan volgens de methodiek bedrijfsfysiotherapie, een systematische werkwijze.

Lees verder

2 | Individueel werkplekonderzoek

De fysieke belasting bij een individuele medewerker wordt op de werkplek onderzocht bij het uitvoeren van werkzaamheden. De methodiek bedrijfsfysiotherapie wordt gevolgd, een systematische werkwijze.

Lees verder

3 | Training duurzaam fysiek werk

At work

Een beroep waarbij sprake is van fysieke inspanning is vaak een afwisselend, maar ook een zwaar beroep. In deze training leren medewerkers de fysieke belasting te herkennen en welke slimme keuzes gemaakt kunnen worden om duurzaam inzetbaar te blijven.

Lees verder

4 | Training ergocoaches

Een ergocoach is een collega op de werkvloer met een extra taak: het bewaken van duurzaam fysiek werk. In deze training leert de medewerker welke vormen van fysieke belasting een rol spelen en op welke manier deze aangepakt kunnen worden: organisatorische, technische of gedragsmatige aanpassingen in het werk.

Lees verder

5 | Training duurzaam bureauwerk

Sitting behind desk

Een beroep waarbij lange tijd aan een bureau wordt gewerkt kenmerkt zich door een combinatie van onderbelasting van de grote spiergroepen en éénzijdige belasting van houdingsspieren en arm- en handspieren.

Lees verder

6 | Duurzame inzetbaarheid; individueel

Individuele ondersteuning bij het duurzaam inzetbaar blijven middels een adviesgesprek met de medewerker. De aanleiding voor een individueel adviesgesprek is veelal een testmethode of monitor (bijvoorbeeld de werkvermogensmonitor van PreventNed) waaruit een risico op verzuim in de toekomst blijkt.

Lees verder

7 | Duurzame fysieke inzetbaarheid; beleid

Advies aan de organisatie kan worden geboden bij het opstellen van het beleid rondom duurzame fysieke inzetbaarheid. Veelal is dit advies een onderdeel van een groter project rondom fysieke duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld het opleiden van ergocoaches of trainingen duurzaam fysiek werk.

Lees verder

8 | Bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur

Kantoor

Het bedrijfsfysiotherapeutische spreekuur vindt plaats op de werkvloer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het spreekuur is een laagdrempelig manier om vragen van de medewerkers over fysieke klachten of fysieke belasting te beantwoorden.

Lees verder